Khoa Lý luận Chính trị - Trường ĐH Tây Bắc
400

Giới thiệu

  • Cơ cấu tổ chức

   Ngày 06/07/2009, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc công bố quyết định thành lập Khoa Lý luận...

   Xem Thêm

Đào tạo

  • Đào tạo chính quy

   Khoa đào tạo các ngành: ĐH Giáo dục Chính trị, ĐHSP Văn - Giáo dục Công dân.Khoa đào tạo các...

   Xem Thêm

Nghiên cứu khoa học

  • KHÍ CHẤT VÀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC HỌC SINH

   KHÍ CHẤT VÀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC HỌC SINH    Ths: Giáp Thị Dịu Trường ĐH Tây Bắc Summary: In this article I...

   Xem Thêm

Đoàn thể

  • Cơ cấu tổ chức

   Ngày 06/07/2009, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc công bố quyết định thành lập Khoa Lý luận...

   Xem Thêm

Góc giảng viên

  • Đào tạo chính quy

   Khoa đào tạo các ngành: ĐH Giáo dục Chính trị, ĐHSP Văn - Giáo dục Công dân.Khoa đào tạo các...

   Xem Thêm

Góc sinh viên

  • Góc sinh viên

   Các hoạt động đoàn thể của sinh viên Khoa Lý luận Chính trị.Các hoạt động đoàn thể của sinh viên...

   Xem Thêm

Tin-Bài-Ảnh

Sample banner

Thư viện ảnh