400

Giới thiệu

  • Cơ cấu tổ chức

   Ngày 06/07/2009, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc công bố quyết định thành lập Khoa Lý luận...

   Xem Thêm

Đào tạo

  • Đào tạo chính quy

   Khoa đào tạo các ngành: ĐH Giáo dục Chính trị, ĐHSP Văn - Giáo dục Công dân.Khoa đào tạo các...

   Xem Thêm

Nghiên cứu khoa học

  • TÍCH HỢP – MỘT XU THẾ DẠY HỌC HIỆN ĐẠI

     TÍCH HỢP – MỘT XU THẾ DẠY HỌC HIỆN ĐẠI                                                                                      T.S. Nguyễn Thị Linh Huyền           Tích hợp là một trong những quan...

   Xem Thêm

Đoàn thể

  • Cơ cấu tổ chức

   Ngày 06/07/2009, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc công bố quyết định thành lập Khoa Lý luận...

   Xem Thêm

Góc giảng viên

  • Đào tạo chính quy

   Khoa đào tạo các ngành: ĐH Giáo dục Chính trị, ĐHSP Văn - Giáo dục Công dân.Khoa đào tạo các...

   Xem Thêm

Góc sinh viên

  • Góc sinh viên

   Các hoạt động đoàn thể của sinh viên Khoa Lý luận Chính trị.Các hoạt động đoàn thể của sinh viên...

   Xem Thêm

Tin-Bài-Ảnh

Sample banner

Thư viện ảnh