400

Giới thiệu

  • Cơ cấu tổ chức

   Ngày 06/07/2009, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc công bố quyết định thành lập Khoa Lý luận...

   Xem Thêm

Đào tạo

  • Đào tạo chính quy

   Khoa đào tạo các ngành: ĐH Giáo dục Chính trị, ĐHSP Văn - Giáo dục Công dân.Khoa đào tạo các...

   Xem Thêm

Nghiên cứu khoa học

  •  CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VỚI LĨNH VỰC SỬ HỌC TẠI SƠN LA

     CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0  VỚI LĨNH VỰC SỬ HỌC TẠI SƠN LA Th.s Đào Văn Trưởng, Trường Đại học Tây Bắc...

   Xem Thêm

Đoàn thể

  • Cơ cấu tổ chức

   Ngày 06/07/2009, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc công bố quyết định thành lập Khoa Lý luận...

   Xem Thêm

Góc giảng viên

  • Đào tạo chính quy

   Khoa đào tạo các ngành: ĐH Giáo dục Chính trị, ĐHSP Văn - Giáo dục Công dân.Khoa đào tạo các...

   Xem Thêm

Góc sinh viên

  • Góc sinh viên

   Các hoạt động đoàn thể của sinh viên Khoa Lý luận Chính trị.Các hoạt động đoàn thể của sinh viên...

   Xem Thêm

Tin-Bài-Ảnh

Sample banner

Thư viện ảnh