Liên chi đoàn

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN CHI ĐOÀN KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Ngày 24 tháng 10 năm 2014 tại hội trường B5 - Trường Đại học Tây bắc, Liên Chi đoàn Khoa Lý luận Chính trị đã tổ chức Đại hội đại biểu cấp liên chi.

Đại hội Đại biểu Liên chi đoàn Khoa Lý luận Chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012 – 2014.

 

Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, xác định chương trình hành động của Liên chi trong nhiệm kỳ tiếp theo 2014 – 2017. Qua đó nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, động viên tuổi trẻ trong Liên chi đoàn thi đua học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì mục tiêu “đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí,

bồi dưỡng nhân tài” góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn trường lần thứ XXXVII và nhiệm vụ của nhà trường theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường Đại học Tây Bắc lần thứ XXI.

 

 

Đại hội đã bầu ra một Ban chấp hành mới có đủ năng lực để lãnh đạo Liên chi đoàn trong nhiệm kỳ 2014- 2017, Ban chấp hành có 7 đồng chí đến từ 6 chi đoàn trực thuộc khoa Lý luận Chính trị. Đồng chí Đỗ Huyền Trang thuộc chi đoàn Cán bộ- giáo viên giữ chức vụ Bí thư Liên chi.

 Th.S Đỗ Huyền Trang