Nhiệm vụ chính trị

Nhiệm vụ chính trị:

1. Nhiệm vụ chính trị:

            Đào tạo giáo viên Giáo dục công dân cho các tỉnh khu vực Tây Bắc và khắp cả nước.

            Trang bị cho các em hệ thống lý luận chính trị vững  vàng để các em tham gia giảng dạy, công tác.

2. Công tác đào tạo:

            Ngành đào tạo: Đại học Giáo dục Chính trị

            Ngành đào tạo liên kết: Văn – Giáo dục công dân.

            Tổng số lớp chuyên ngành: 4 lớp

            Tổng số sinh viên: 324 em.

3. Công tác giảng dạy, học tập:

 Giảng dạy các lớp chuyên ngành.

 Giảng dạy tất cả các lớp không chuyên.

4. Công tác NCKH:

* Khối cán bộ giáo viên:

            Hàng năm, trung bình có 03 đề tài NCKH cấp trường của các đồng chí cán bộ giáo viên. Ngoài ra, mỗi năm có ít nhất 3 bài báo khoa học được đăng tải trên các tạp chí của nhà trường và các tạp chí khác.

            Bên cạnh đó, hàng năm, các đồng chí cán bộ, giáo viên trong khoa còn tham gia hướng dẫn sinh viên làm đề tài NCKH cấp trường và làm khoá luận tốt nghiệp.

* Khối sinh viên:

            Trung bình mỗi năm có 08 đề tài NCKH cấp trường của sinh viên và đều được xếp loại đề tài NCKH xuất sắc.

            Trong năm học 2009 – 2010, có 01 đề tài NCKH của sinh viên được Hội đồng khoa học cấp trường chọn gửi đi cấp bộ (Đề tài của sinh viên Nguyễn Thị Hà   Lớp K48 ĐH Giáo dục chính trị), và có 2 đề tài NCKH của sinh viên trong Khoa được tặng giải thưởng “Sinh viên Nghiên cứu khoa học” cấp trường.

5. Các công tác khác:

* Văn hoá văn nghệ   Thể dục thể thao:

            Giải 3 Hội diễn văn nghệ cấp trường năm học 2009 – 2010.

            Giải Nhất Gala tiếng hát sinh viên lần thứ 5.

            Giải Nhất bóng đá Nữ sinh viên cấp trường.

            Giải Nhì bóng chuyền sinh viên cấp trường.

            Giải Nhất toàn đoàn nội dung điền kinh cấp trường.

* Công tác phát triển Đảng:

            Trong năm học 2009 – 2010: Chi bộ Khoa đã có 14 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng (trong đó có 01 Đ/c là cán bộ, giảng viên).

            Công nhận đối tượng Đảng cho 80 đoàn viên ưu tú (trong đó có 02 Đ/c là cán bộ, giảng viên).