Tổng quan

Lịch sử hình thành :

- Bộ môn Giáo dục chính trị được thành lập năm 1985.

+ 1985 – 2002: Đ/c Lò Thị Mai - Trưởng bộ môn.

+ 2002 – 2009: Đ/c Hoàng Văn Viện – Trưởng bộ môn

- Khoa Lý luận chính trị:

+ Ngày 06/07/2009, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc công bố quyết định thành lập Khoa Lý luận chính trị.

+ Đ/c Hoàng Văn Viện được bổ nhiệm làm Trưởng Khoa.