Hội Thảo “Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam”

Với mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học các môn khoa học Mác - Lênin nói chung và môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐLCM của ĐCSVN) nói riêng,

Xem tiếp...

Hội nghị tổng kết Công tác sinh viên năm học 2012 - 2013

Ngày 20/6/2013, Trường Đại học Tây Bắc tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Sinh viên năm học 2012 - 2013;

TS. Đinh Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị, thành phần tham dự gồm các đồng chí đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa, các Trung tân và đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Trợ lý các khoa.

Sau phần Khai mạc của TS. Đinh Thanh Tâm - Phó Hiệu trưởng là Báo cáo Tổng kết do ThS. Lừ Thị Minh - Trưởng phòng CTCT&QLNH trình bày, nêu rõ: Năm học 2012 - 2013, là năm học thứ 4 Trường Đại học Tây Bắc thực hiện phương thức đào tạo theo chế tín chỉ. Khởi đầu triển khai nhiệm vụ giáo dục và đào tạo theo tinh thần thực hiện Kết luận số 51-KL/TW và Nghị quyết số 20-NQ/TW khóa XI. Toàn trường thực hiện năm học với Nhiệm kỳ mới của Hiệu trưởng (2012 - 2017), cơ cấu tổ chức được kiện toàn, cơ sở vật chất được tăng cường, đội ngũ cán bộ giảng dạy và phục vụ được tuyển dụng với quy mô ngày càng lớn, trình độ cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy được nâng cao.

Bằng sự nỗ lực của cán bộ, giảng viên trong Nhà trường và sự cố gắng học tập và rèn luyện của toàn bộ sinh viên, Trong năm học vừa qua, hệ thống quản lý đào tạo của Nhà trường đã có nhiều thay đổi để có thể đáp ứng được yêu cầu của phương thức đào tạo mới. Công tác học sinh, sinh viên, công tác chủ nhiệm lớp cũng đã có tiến triển để đáp ứng với yêu cầu đào tạo. Giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập có vai trò quan trọng trong quản lý theo hệ thống tín chỉ, Trợ lý các khoa cũng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và đồng hành cùng với sinh viên trong suốt quá trình đào tạo.

    Có thể khẳng định: năm học 2012 - 2013, công tác sinh viên được thực hiện với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Từ những kết quả đạt được và những việc làm cụ thể của công tác sinh viên đã góp phần ổn định tình hình HSSV trong toàn Trường. Đa số SV đều chấp hành tốt nội quy, quy chế của Trường, Khoa, Lớp đề ra, có ý chí phấn đấu, khắc phục hoàn cảnh khó khăn để vươn lên học tập, rèn luyện, quyết chí vì tương lai, vì ngày mai lập nghiệp. Tuy rằng vẫn còn không ít băn khoăn, trăn trở cần phải đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng đổi mới để phù hợp với tình hình hiện tại nhằm hỗ trợ hiệu quả cho công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Nhà trường.

Tại Hội nghị cũng đã nghe 3 báo cáo tham luận của các đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị về Thực trạng và giải pháp công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho sinh viên; Khoa Nông - Lâm tham luận về Công tác Phát triển Đảng trong sinh viên; Khoa Kinh tế tham luận về Quan hệ giao lưu, phối hợp với các đơn vị Doanh nghiệp ngoài Trường. Các bài tham luận đã đề cập đến nhiều nội dung, yêu cầu phù hợp với chủ đề Hội nghị, nêu lên những nhận định về thực trạng cũng như đề xuất những giải pháp khả thi, những kiến nghị cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng tổ chức, quản lý, đánh giá sinh viên trong Nhà trường.

Trong phần tham luận tự do, đại biểu dự Hội nghị đã phát biểu ý kiến đóng góp, bàn luận sôi nổi xoay quanh các vấn đề về tổ chức các hoạt động ngoại khoá, văn hóa, văn nghệ, thể thao của Nhà trường, của các khoa và các đơn vị Đoàn thể; việc nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm đối với GVCN - Cố vấn học; việc tổ chức tiệc tùng, sinh nhật theo đơn vị lớp của sinh viên; việc đánh giá, xếp loại công tác HSSV theo các tiêu chuẩn, mức độ đạt được theo Thông tư số 39/2010/TT-BGDĐT Ban hành Quy định đánh giá công tác HSSV của các trường đại học, cao đăng và trung cấp chuyên nghiệp…

Kết luận Hội nghị, TS. Đinh Thanh Tâm đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác. Trong năm học tới, Nhà trường sẽ tiếp tục có những định hướng, chỉ đạo, điều chỉnh, thống nhất trong toàn Trường về kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào của các đơn vị;  giao trách nhiệm cho phòng chức năng rà soát, thống kê, tổng hợp các hoạt động  ngoại khóa của các đơn vị, đoàn thể trong toàn Trường để điều chỉnh phù hợp  với thực tiễn; đặc biệt, lưu ý việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong thời gian ôn, thi cử của sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên bồi dưỡng, nâng cao năng lực và làm thêm vào các ngày nghỉ cuối tuần. Lưu ý cách chấm điểm, đánh giá, xếp loại công tác HSSV theo đúng Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành.

Hội nghị thành công và kết thúc tốt đẹp vào 17h30’ cùng ngày. ./. 

Dưới đây là một số hình ảnh diễn ra tại Hội nghị:

tkctsv13

 

tkctsv131

 

 

tkctsv132

 

tkctsv133

 

tkctsv134

 

tkctsv135

 

tkctsv136

Hội nghị sơ kết công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ 6 tháng đầu năm 2013

Ngày 21/6/2013, Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Vì sự tiến bộ Phụ nữ. ThS. Nguyễn Thanh Sâm - GĐ TT giáo dục Quốc phòng, Phó Chủ tịch Công Đoàn Trường, Phó Trưởng Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ điều hành Hội nghị.

    Đến dự Hội nghị có TS. Nguyễn Triệu Sơn - Phó Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Hoàng Yến - Trưởng phòng HCTH và 254 đại biểu là nữ cán bộ công chức viên chức có mặt.

    Thay mặt Ban vì Sự tiến bộ Phụ nữ, ThS. Phạm Thu Hương - Trưởng Ban Nữ công Báo cáo sơ kết hoạt động vì sự tiến bộ Phụ nữ 6 tháng đầu năm 2013. Báo cáo nhấn mạnh: Công tác nữ trong Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát và tạo điều kiện mọi mặt của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sự ủng hộ nhiệt tình của lãnh đạo các đơn vị đoàn thể, các phòng, Ban, Khoa và toàn thể sinh viên trong toàn Trường để chị em phụ nữ phát huy năng lực, thể hiện tài năng trong quá trình tổ chức, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Tuy rằng bên cạnh còn những khó khăn do tác động của khủng hoảng kinh tế, những biến động xã hội và do khối lượng công việc quá nhiều, việc nước, việc nhà đan xen chiếm nhiều thời gian, chị em ít được quan tâm, học hỏi, bồi dưỡng và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí. Mặt khác, chế độ, chính sách phần nào chưa đáp ứng được yêu cầu so với công việc đóng góp của nữ cán bộ CCVC …

    Tại Hội nghị ThS. Lừ Thị Minh - Trưởng phòng CTCT&QLNH, Ủy viên TT Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ đã triển khai Tiểu Đề án 2 và Cuộc thi “Cô giáo của tôi” tới toàn thể Hội nghị và quán triệt nội dung tới toàn thể nữ cán bộ CCVC và toàn thể sinh viên trong toàn Trường.

    Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận một số nội dung: Về quá trình triển khai Chiến Quốc gia bình đẳng giới; công tác tuyên truyền chính trị tư tưởng, chuyên môn giảng dạy, sự tỏa tác dụng đối với cán bộ nữ trẻ; việc thực hiện chế dộ, chính sách đối với cán bộ nữ kiêm nghiệm; việc rà soát, quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ nữ giới thiệu cho cấp ủy, chính quyền, việc quan tâm, chăm lo khắm sức khỏe định kỳ trong năm cho cán bộ CCVC nữ…

    Kết luận tại Hội nghị, ThS. Nguyễn Thanh Sâm - Phó Trưởng Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ khẳng định thành tích to lớn của nữ cán bộ CCVC đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của Nhà trường, đồng thời, nhấn mạnh nội dung trọng tâm cần tập trung trong thời gian tới:

    1. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác nữ; quan tâm hơn nữa công tác chăm lo, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, đặc biệt là đào tạo trình độ Tiến sỹ.

    2. Tiếp tục thực hiện Chiến lược Quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, chấp hành nghiêm chỉnh các luật Dân số - Giáo dục - Sức khỏe, Luật chống bạo hành gia đình.

    3. Đẩy mạnh các hoạt động theo kế hoạch năm học, lưu ý triển khai Tiểu Đề án 2 trong cấp ủy, cán bộ quản lý, cán bộ viên chức, sinh viên và triển khai hiệu quả Cuộc thi viết chủ đề “Cô giáo của tôi”; chương trình Giao lưu “Ngày hội Gia đình năm 2013”.

    4. Tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách đối với nữ cán bộ CCVC. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm và quan tâm bảo vệ sức khỏe cho chị em. Tiếp tục tạo điều kiện phát triển, thăng tiến đối với đội ngũ nữ cán bộ CCVC.

    5. Giới thiệu cán bộ nữ quy hoạch cán bộ cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong nhiệm kỳ tiếp theo.

    6. Phối hợp chặt chẽ với Ban nữ công, BCH Công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của nữ công đoàn Bộ phận, đảm bảo vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ cán bộ CCVC.

    7. Phát huy vai trò phối hợp tác dụng giữa gia đình, cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện động viên cao nhất đối với nữ cán bộ CCVC.

    Hội nghị thành công và kết thúc tốt đẹp, lưu lại ấn tượng sâu sắc đối với toàn thể chị em nữ cán bộ CCVC trong toàn Trường. ./.

Một số hình ảnh diễn ra tại Hội nghị:

 

vstbpn134

 

vstbpn135